ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας και διάδοσης της γνώσης σε Πανελλαδικό επίπεδο, η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) θεσμοθέτησε την δημιουργία Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.), οι οποίες απαρτίζονται από επιχειρησιακούς ερευνητές του ιδίου ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων. Μεταξύ των στόχων μιας Ο.Ε. περιλαμβάνονται: η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ο.Ε., η αποτελεσματική διακίνηση ιδεών, η διοργάνωση εκδηλώσεων, κοινές δημοσιεύσεις και κάθε ανάληψη πρωτοβουλίας που αποβλέπει στην προώθηση της επιστημονικής περιοχής που η Ο.Ε. πραγματεύεται.
H Ομάδα Εργασίας «ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ασχολείται με την προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της υποστήριξης και λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια.

Συντονιστής: Γιάννης Σίσκος (ysiskos@unipi.gr; yannsiskos@gmail.com)

Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα οι ακόλουθες συναντήσεις:

•    1η Συνάντηση: Χανιά 30-31 Οκτωβρίου 2003
      (Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)
•    2η Συνάντηση: Χανιά 21-22 Οκτωβρίου 2004
      (Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)
•    3η Συνάντηση: Χανιά 29-30 Σεπτεμβρίου 2005
      (Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)
•    4η Συνάντηση: Λάρισα 27-28 Σεπτεμβρίου 2006
      (Προεδρείο: Νικόλαος Ματσατσίνης, Γιώργος Σαμαράς, Παντελής Υψηλάντης)
•    5η Συνάντηση: Χανιά 27-28 Σεπτεμβρίου 2007
      (Προεδρείο: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Μιχάλης Δούμπος)
•    6η Συνάντηση: Χανιά 30 Σεπτεμβρίου 2008
      (Προεδρείο: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Νικόλαος Ματσατσίνης)
•    7η Συνάντηση: Ορεστιάδα 30 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 2010
      (Προεδρείο: Γαρύφαλλος Αραμπατζής)