Πληροφοριες

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι 15/11/2011. Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση μιας σελίδας και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

•    Τίτλο εργασίας
•    Ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση
•    Κείμενο 300 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

 

Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα τις αξιολογήσει με βάση τις περιλήψεις που θα υποβληθούν.
Οι περιλήψεις θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή .pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mcda2011@epu.ntua.gr

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ.

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής
8 Δεκεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου
Ξενοδοχείο Negroponte Resort Eretria
19ο χλμ. Εθνικής Οδού Χαλκίδος – Κύμης
Ερέτρια, Εύβοια
Τηλ.: +30 22290 61935,
Fax: +30 22290 62120,
email: info@negroponteresort.gr


Δήλωση Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι:

    •    150 € για μη μέλη της ΕΕΕΕ
    •    120 € για μέλη της ΕΕΕΕ
    •    60 € για φοιτητές και σπουδαστές

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και εμπίπτουν στο βασικό θεματικό πεδίο του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν, μετά από κρίση, σε ειδικά τεύχη του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM) με τίτλο:

 MCDA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα και σύμφωνα με την εκδοτική πολιτική του Περιοδικού.

Επικοινωνια

Όνομα:*
email:*
Θέμα:
Κείμενο:
Security Code:
CAPTCHA
Enter the code shown above in the box below
* required Submit   Cancel