κοινωνικο προγραμμα

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011
 

10.30: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας

12.30: Επιστροφή στο ξενοδοχείο